Tukihenkilötoiminta

MLL:n Järvi-Suomen piiri kouluttaa ja välittää tukihenkilöitä lapsille, nuorille ja perheille, jotka kaipaavat arkeensa rinnallakulkijaa. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään ehkäisemään ongelmia ja tuomaan iloa ihmisten elämään.

Tukihenkilöt ovat tavallisia, luotettavia aikuisia, jotka antavat aikaansa ja huomiotaan tuettaville. Tukisuhde on arkista yhdessäoloa, tekemistä ja asioiden jakamista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa muutaman kerran kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

Tukihenkilöt ovat sitoutuneita toimintaan, heillä on vaitiolovelvollisuus ja ennen tukisuhteen aloittamista heiltä tarkistetaan rikosrekisteriote. Tukihenkilön voi saada esimerkiksi varhaisen tuen palveluiden tai lastensuojelun kautta tai ottamalla itse yhteyttä MLL:n Järvi-Suomen piiriin. Tukisuhde on perheelle maksuton.