Varkauden paikallisyhdistys

MLL Varkauden yhdistys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varkauden alueen paikallisyhdistys. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen - tämän periaatteen hyväksi myös me Varkaudessa toimimme.

MLL:n Varkauden paikallisyhdistys on toiminut  jo 90 vuotta Varkaudessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Tavoitteenamme ja päämääränämme on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varkauden alueella.

Toimintaamme ohjaa lapsen ja lapsuuden arvostus, joka näkyy kaikessa päivittäisessä toiminnassamme. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että jokaisella lapsella olisi hyvä, onnellinen ja turvallinen lapsuus ja että lapsi olisi osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. Tarkoituksenamme on tukea vanhempia ja perheitä heidän kasvatustyössä ja lisätä vanhemmuuden arvostusta yhteiskunnassa ja kaupungissamme.

Arvomme pohjautuvat MLL:n arvoihin: tärkeimpänä lapsen ja lapsuuden sekä nuoren ja nuoruuden arvostaminen, lisäksi ilo, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus.

Toiminta:

Tuemme mm. oppilaita jakamalla stipendejä perusopetuksen oppilaille.

Toimimme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi yhteistyössä useiden Varkauden varhais- ja nuorisojärjestöjen, paikallisten urheiluseurojen sekä koulujen vanhempainyhdistysten kanssa organisoimalla yhdessä erilaisia lasten ja nuorten tapahtumia, koulutustilaisuuksia, konsertteja ja vanhempainiltoja.

Historia

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1923. Toiminnan käynnistämisessä merkittävänä tekijänä oli A. Ahlström Oy tehtaan tuki ja sen virkamiesjohdon myönteinen suhtautuminen lastensuojelutyöhön. Ahlströmin tehdas luovutti yhdistyksemme käyttöön Kulmala-nimisen rakennuksen ja siellä aloitettiin neuvolatoiminta. Jo vuonna 1937 toiminta laajeni, kun tehdas lahjoitti entisen sairaalarakennuksensa yhdistykselle ja sinne perustettiin lastenpäivähoitolaitos. Paikka nimettiin Päiviönsaaren lastentaloksi. Yhdistys järjesti runsaasti kerho- ja vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille heti perustamisestaan alkaen. Vuosien myötä toimintaa lajennettiin mm. leikkikentillä jaettaviin aterioihin, kesäsiirtolatoimintaan, vastaanottokotiin, monenlaiseen neuvonta- ja ohjaustoimintaan. Varkaudessa, kuten muuallakin Suomessa, MLL:n toiminta lapsiperheiden hyväksi on ollut suunnannäyttäjänä monella tapaa lapsien, nuorien ja lapsiperheiden tukemisessa ja auttamisessa. MLL:n työ on ollut pioneerityötä ja monet toiminnot ovat vuosien myötä siirtyneet kuntien vastuulle ja ovat nykyisin osa virallista ja julkista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Yhdistyksen alkuaikoina toiminta keskittyi pienten lasten hoidon tason parantamiseen. Vuosien myötä ja yhteiskunnan muuttuessa toiminnan painopiste on vaihtunut lapsiperheiden tarpeita kuunnellen. Yhdistyksemme on ollut mukana mm. aloitteentekijänä perhepäivähoitotoiminnasta, käynnistänyt 1970-luvulla tukioppilastoimintaa, ollut mukana kehittämässä 1980-luvulla sairaan lapsen kotihoitotoimintaa, ollut mukana järjestämässä ohjaavan kasvatuksen kursseja ja lastenkaitsentakursseja. Olemme toimineet henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi perheissä, väkivallan vastustamisen puolesta, koulukiusaamisen vähentämiseksi, perinteiden ja perinneleikkien elvyttämiseksi. Vuosikymmenten ajan olemme pyrkineet toiminnassamme korostamaan niitä asioita, jotka siinä ajassa koskettavat lapsiperheitä.

Tänä päivänä MLL:n Varkauden paikallisyhdistys ry:n toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa. Hallitus vastaa yhdistyksen varainhoidosta, huolehtii päätösten toimeenpanosta sekä edustaa ja valvoo yhdistyksen etuja ja oikeuksia.

MLL:n Varkauden paikallisyhdistys ry kuuluu MLL:n Järvi-Suomen piiriin ja on oikeutettu osallistumaan sen sääntömääräisiin kokouksiin